Pleje og Omsorgscenter Kildehaven - et godt sted at være!

Her er der fokus på, at hverdagen er så normal for beboeren som muligt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker.

I Kildehaven lægger vi stor vægt på at møde den enkelte og hinanden med anerkendelse, respekt, ærlighed, omsorg og høj faglighed med fokus på at skabe et meningsfuldt hverdagsliv med inddragelse af ressourcerne.

Hvordan er Kildehaven indrettet?

Centeret er bygget i et plan og rummer 40 plejeboliger, 6 plejeboliger til ægtepar og 14 demensboliger hvoraf  2 er gæsteboliger.

Fra alle plejeboligerne er der direkte udgang til egen lille terrasse med plads til havemøbler.

Centerdelen

Her er der cafe og fælleslokaler. Ofte er der fælles aktiviteter for områdets ældre og Kildehaven's beboere.

Hvor finder du personalet?

Plejepersonale har lokaler i hovedbygningen.

Læs om personalet her

Vores værdier

Viborg Kommunes grundholdning er, at det enkelte menneske har en forpligtelse til at udnytte egne ressourcer og hermed tage vare på sig selv så meget det kan, og så længe det kan. I Viborg Kommune er der særlig fokus på de svageste og mest sårbare.

Indsatsen består af såvel rådgivning som støtte, pleje, omsorg og praktisk bistand, ud fra beboernes individuelle behov.

Vores fælles personalepolitiske værdier er:

Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 28.06.2017