Det kan du få hjælp til

Vi har fokus på dine ønsker og behov - så din hverdag kan fungere optimalt.

I forbindelse med indflytning, vil der blive lavet en vurdering af dine behov, for at finde ud af hvilken hjælpe du skal have tildelt.

Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandarder og dine individuelle behov.

Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver
  • rengøring
  • sygepleje
  • træning

Hjælpen revurderes løbende.

Ud fra denne vurdering har kontaktpersonen sammen med dig og dine pårørende mulighed for, at lave en god døgnrytmeplan og sætte realistiske mål for din pleje.

Rengøringshjælp

Når du er flyttet ind i Kildehaven, er du berettiget til at modtage rengørings- og praktiskhjælp.

Du skal være opmærksom på, at personalet ikke medbringer rengøringsmidler eller redskaber.

Du skal derfor selv sørge for:

  •  støvsuger
  •  gulvspand
  •  rengøringsmidler og klude

Af hensyn til personalets arbejdsmiljø er der lavet en liste over de rengøringsmidler, der belaster miljøet og personalet mindst muligt. Du kan få listen udleveret af personalet.

Vinduespudser kan bestilles men hører ikke med i huslejen. 

Sygepleje

Har du behov for sygepleje, ydes hjælpen af Kildehavens centersygeplejersker i samarbejde med hjemmeplejens udekørende sygeplejersker.

Klagemulighed

Du har altid mulighed for at se din aktuelle hjælp i døgnrytmeplanen.

Er du ikke tilfreds med den tildelte hjælp, har du mulighed for at klage.

Du kan henvende dig til centerlederen eller sende din klage til Viborg Kommune, Visitationen Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

I visitationen kan klagen også modtages mundtlig.

Din klage vil blive behandlet ved en revisitation af din hjælp. Du kan få medhold i din klage og din hjælp vil blive ændret, eller kommunen kan fastholde sin afgørelse, og din klage vil blive sendt videre til Det Sociale Nævn, som er en uvildig myndighed, som vil behandle sagen.


 

Sidst opdateret: 12.10.2018